presscom

drukuj

Publikacje na zlecenie

PRESSCOM – jako wydawca poleca swoje usługi firmom i osobom zainteresowanym przygotowaniem i wydaniem publikacji książkowych. Opierając się na swoim doświadczeniu i możliwościach technicznych, firma jest w stanie przygotować produkt najwyższej jakości w relatywnie krótkim czasie.

Po wstępnej rozmowie z autorem, ustalany jest zakres i harmonogram prac. Standardowo: redakcja, korekta, skład DTP, druk i transport. W ramach proponowanego zakresu usług można dobierać kolejne elementy, takie jak: wersja elektroniczna, druk w kolorze, unikatowy projekt okładki, streszczenia, elementy tekstu w języku obcym, skorowidz tematyczny, przygotowanie wykresów, tabel, grafów itp.

W związku z tym, że każda publikacja jest niepowtarzalnym projektem wydawniczym, kalkulacje również tworzone są indywidualnie. Po ustaleniu wstępnych warunków i zakresu usług wycena przygotowywana jest w ciągu 24 godzin.

Zapraszam do kontaktu zainteresowanych współpracą. Z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania.
Bianka Rowińska

Menedżer ds. publikacji książkowych
PRESSCOM Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 29 :: 50-011 Wrocław
tel. kom.: (+501) 042 935
tel.: (+71) 797 48 08 :: fax: (+71) 797 28 16
e-mail: bianka.rowinska@presscom.pl

Wybrane projekty wydawnicze opracowane na zlecenie:

Podstawy negocjacji. Enchiridion. Ujęcie lingwistyczne i prakseologiczne
Skondensowana porcja wiedzy psychologicznej i lingwistycznej powinna pomóc każdemu czytelnikowi, który zdecyduje się ją zastosować, w tym, aby: nakłonić siebie lub drugą osobę do mobilizowania woli i intelektu, przyczynić się do wypracowania psychicznej spójności samego siebie, przekazywać umiejętności związane z odkładaniem oczekiwanych gratyfikacji życiowych w czasie, poszerzać poczucie wewnętrznej wolności. Podtytuł tego opracowania nawiązuje do słowa enchiridion, które dla dawnych Greków oznaczało zarówno podręcznik, jak i sztylet; było więc interesującą metaforą sytuacji, w której wiedza stanowi narzędzie indywidualnej obrony.

Autor: Jerzy Kolarzowski

 

Misja publiczna | Wspólnota | Państwo. Studia z prawa i administracji.
Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy

Zebrane w dwutomowej publikacji teksty obejmują następujący zakres tematów:

  • CZĘŚĆ 1. Wspomnienia o Michale Kuleszy
  • CZĘŚĆ 2. Ustrój, zadania i historia samorządu terytorialnego
  • CZĘŚĆ 3. Administracja rządowa, inne podmioty administrujące
  • CZĘŚĆ 4. Prawo i postępowanie administracyjne
  • CZĘŚĆ 5. Z teorii prawa i historii administracji oraz myśli administracyjnej
  • CZĘŚĆ 6. Prawo Unii Europejskiej i administracja europejska
  • CZĘŚĆ 7. Varia

Autorami prac wchodzących w skład opracowania są wybitni przedstawiciele nauki i prawa, przyjaciele prof. Michała Kuleszy.

Pod redakcją: doc. dr Arwida Mednisa

 

Wybrane problemy prawa ochrony środowiska w orzecznictwie
Przedmiotem monografii są wybrane zagadnienia prawne ochrony środowiska, omawiane w kontekście rezultatów działalności władzy sądowniczej. Znalazły się w niej przede wszystkim opracowania poświęcone orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych z zakresu polskiego prawa ochrony środowiska, uwzględniające także wpływ prawa europejskiego. Uzupełniają je studia poświęcone nietypowym rozwiązaniom funkcjonującym w innych państwach.

Pod redakcją: Jerzego Rotko

 

Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej.
Problemy prawnoadministracyjne
Obszerna, dwutomowa publikacja wydana na zlecenie Uniwersytetu Szczecińskiego przy okazji XXIII Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. Ponad stu autorów na prawie 1700 stronach przeanalizowało przemiany stanu nauki i prawodawstwa w ostatnich 10 latach z perspektywy obecności Polski w Unii Europejskiej.

Pod redakcją: Janusza Sługockiego

 

Ból i cierpienie – ujęcie interdyscyplinarne. "Żyć godnie do końca"
Tom IV
Publikacja towarzysząca międzynarodowej konferencji poświęconej opiece paliatywnej. Duże wyzwanie organizacyjne ze względu na objętość tekstu – ponad 500 stron, liczne grono autorów – ponad 50 osób oraz skomplikowaną tematykę. Książka zawiera teksty w językach polskim i angielskim, dodatkowo każdy polski artykuł został opatrzony streszczeniem w języku angielskim.

Redakcja naukowa: Dominik M. Krzyżanowski, Malcolm Payne, Andrzej M. Fal

 

Aktualne problemy postępowania egzekucyjnego w administracji
Materiały pokonferencyjne wydane na zlecenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu jako podsumowanie międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej problematyce postępowania egzekucyjnego w administracji, która odbyła się 9.11.2012 r. Publikacja zawiera artykuły w językach polskim i niemieckim. Czas przygotowania został skrócony do minimum i wyniósł 6 tygodni od momentu otrzymania plików do przekazania Zleceniodawcy gotowej książki!

Pod redakcją Andrzeja Skoczylasa i Jerzego Stankowskiego

 

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Szkice z zakresu prawa administracyjnego materialnego
Pierwszy tom serii wydawniczej prezentującej prace naukowców skupionych w Warszawskim Seminarium Aksjologii Administracji. Istotną cechą książki jest jej przejrzysty układ, a jednocześnie zachowanie wszystkich wymogów edytorskich dla publikacji naukowych.

Redakcja: Zbigniew Cieślak, Katarzyna Zalasińska

 


Zapraszam do kontaktu zainteresowanych współpracą. Z przyjemnością odpowiem na Państwa pytania.

Bianka Rowińska
Menedżer ds. publikacji książkowych
PRESSCOM Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Kościuszki 29 :: 50-011 Wrocław
tel. kom.: (+501) 042 935
tel.: (+71) 797 48 08 :: fax: (+71) 797 28 16
e-mail: bianka.rowinska@presscom.pl

design by VENTI