presscom

drukuj

Konwenty Informatyków

KONWENTY INFORMATYKÓW to cykliczna impreza, która jest organizowana od września 2011 r. i odbywa się w kolejnych regionach Polski. Ogranizatorem konwentów jest miesięcznik "IT w Administracji". Celem przedsięwzięcia jest integracja lokalnych środowisk informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej. Spotkania tworzą okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami IT i ich zastosowaniem w administracji. Zajęcia merytoryczne mają walor praktyczny łączący wykłady z częścią warsztatową.

www.konwent.itwadministracji.pl

design by VENTI