presscom

drukuj

Kongres Kadr i Płac w Administracji

KONGRES KADR I PŁAC W ADMINISTRACJI to ogólnokrajowa konferencja skierowana do osób związanych zawodowo z działami płac i kadr w jednostkach sektora publicznego. Wydarzenie, którego organizatorem jest miesięcznik „Kadry i Płace w Administracji” stanowi okazję do integracji środowiska i wymiany doświadczeń między osobami odpowiadającymi za kadry w różnych typach jednostek administracji publicznej. Przede wszystkim jednak, uczestnicy kongresu mogą wysłuchać interesujących prelekcji prowadzonych przez uznanych specjalistów z całej Polski. Podczas Kongresu zostaną również wręczone nagrody w Konkursie Mistrz Kadr i Płac w Administracji.

www.kongres.kipwa.pl

design by VENTI