presscom

drukuj

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE to ogólnopolska konferencja mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego zarówno ze strony zamawiającego jak i wykonawcy. Podczas Forum podejmowana jest analiza problemów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane oraz przedstawiane są praktyczne rozwiązania kwestii, które budzą wątpliwości zamawiających i wykonawców. Podczas Forum uczestnicy biorą udział w wykładach i warsztatach. Po każdym wykładzie przewidziany jest czas na zadawanie indywidualnych pytań. Z kolei warsztaty prowadzone są w mniej licznych grupach, umożliwiając omówienie konkretnych przykładów i problemów, co pozwala na poznanie opinii ekspertów oraz na wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.

www.torun.przetargipubliczne.pl

design by VENTI