presscom

drukuj

Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej

FORUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA KADRY KIEROWNICZEJ to pierwsza, ogólnopolska konferencja o zamówieniach publicznych, skierowana do kadry zarządzającej instytucjami publicznymi. W trakcie trzydniowej konferencji najlepsi w Polsce eksperci poruszają najważniejsze zagadnienia dotyczące roli kierowników jednostek oraz ich odpowiedzialności w procesie udzielania zamówień publicznych. Ze względu na fakt, że to na barkach kierownika jednostki spoczywa odpowiedzialność za zamówienia publiczne do udziału w Forum zapraszamy marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy, kierowników i dyrektorów jednostek administracji państwowej, dyrektorów i naczelników wydziałów organizacyjnych, w szczególności działów zamówień publicznych, w jst i administracji rządowej, a także zarządy i kadrę zarządzającą spółek komunalnych oraz innych jednostek organizacyjnych.

www.kolobrzeg.przetargipubliczne.pl

design by VENTI