presscom

drukuj

Forum Kierowników IT w Administracji

FORUM KIEROWNIKÓW IT W ADMINISTRACJI to ogólnopolska konferencja skierowana do przedstawicieli instytucji publicznych, odpowiedzialnych za informatyzację swoich jednostek. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i promocja najlepszych rozwiązań informatycznych w jednostkach publicznych, szerzenie wiedzy o zastosowaniach technologii informacyjnych w urzędach oraz dobrych praktykach IT. W trakcie trzech dni konferencji m.in. przedstawiane i omawiane są przykłady najciekawszych wdrożeń w polskich urzędach. Wszystkie wykłady i prelekcje prowadzone są przez najwybitniejszych ekspertów i specjalistów IT z całej Polski związanych z administracją publiczną.

www.forum.itwadministracji.pl

design by VENTI