presscom

drukuj

CS Ochrona Zdrowia

Centrum Szkoleniowe Ochrona Zdrowia organizuje szkolenia dla osób zarządzających zakładami opieki zdrowotnej, osób zarządzających instytucjami tworzącymi podmioty lecznicze, pracowników administracyjnych tych jednostek, a także lekarzy prowadzących prywatną praktykę lekarską.

Tematyka zajęć skupia się przede wszystkim na kwestiach zawiązanych z poprawą funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz dostosowaniem ich działalności do obowiązujących norm prawnych. Szkolenia przybliżają m.in. zagadnienia: 

  • archiwizacji dokumentacji medycznej
  • odpowiedzialności zawodowej lekarzy
  • odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej
  • zarządzania sprzętem medycznym
  • czasu pracy w podmiotach leczniczych
  • gospodarki odpadami medycznymi
  • refundacji leków
  • kontraktów z NFZ

Szkolenia oferowane przez Centrum Szkoleniowe Ochrona Zdrowia prowadzone są przez najlepszych w kraju ekspertów, prawników obsługujących podmioty lecznicze, współpracowników Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia oraz doświadczonych trenerów.

Uczestnicy szkoleń otrzymują profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe, a dzięki warsztatowej formule spotkań mają możliwość rozstrzygania problemów, z którymi spotykają się w pracy.
 

design by VENTI