presscom

drukuj

CS Kadry i Place w Administracji

Centrum Szkoleniowe Kadry i Płace w Administracji wspiera pracowników jednostek sektora finansów publicznych, organizując warsztaty i szkolenia dotyczące stosowania m.in. prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o służbie cywilnej. Nowe tematy szkoleń często wynikają z konsultacji z osobami zatrudnionymi w działach kadr i płac, dzięki czemu na szkoleniach poruszane są najtrudniejsze zagadnienia z zakresu stosunku i czasu pracy, świadczeń, wynagrodzeń czy ubezpieczeń.

Centrum Szkoleniowe Kadry i Płace w Administracji swoją ofertę kieruje przede wszystkim do pracowników działów kadr i płac oraz działów księgowości. Ze szkoleń korzystają także osoby, które odpowiadają za zgodne z prawem rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi.

Grupę szkoleniowców tworzą najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie, na bieżąco śledzący wszelkie zmiany w przepisach. Spotkania szkoleniowe organizowane przez Centrum Szkoleniowe Kadry i Płace w Administracji odbywają się w salach o najwyższym standardzie. Każdorazowo uczestnicy otrzymują obszerne materiały szkoleniowe i mogą ocenić prowadzącego spotkanie.

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Podróże służbowe pracowników administracji publicznej w prawie podatkowym oraz prawie pracy
  • Zasiłki chorobowe w 2011 roku – zmiany oraz szczególne przypadki ustalania uprawnień do świadczeń
  • Ustalanie prawa i wysokości świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z ubezpieczenia społecznego oraz zasady ich wypłaty
  • Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych osób zatrudnionych w administracji publicznej – zbieg zajęć komorników i urzędów skarbowych
     

 

design by VENTI