presscom

drukuj

CS Kadra Kierownicza w Administracji

Centrum Szkoleniowe Kadra Kierownicza w Administracji organizuje szkolenia dla osób zarządzających jednostkami sektora finansów publicznych. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim te obszary działania urzędu, które bezpośrednio podlegają kierownikowi. Szkolenia przybliżają m.in. zagadnienia: odpowiedzialności kierownika, zarządzania, wydatkowania środków publicznych, procedur kontrolnych, zasad realizacji zamówień publicznych, opracowywania regulaminów pracy i realizacji innych świadczeń, które kierownik ma obowiązek zapewnić pracownikom.

Szkolenia oferowane przez Centrum Szkoleniowe Kadra Kierownicza w Administracji prowadzone są przez najlepszych w kraju ekspertów, doświadczonych trenerów, którzy potrafią skutecznie przekazać praktyczną wiedzę.

Każde szkolenie w ramach Centrum Szkoleniowego Kadra Kierownicza w Administracji obejmuje czas przeznaczony na pytania uczestników, którzy otrzymują również profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe. Spotkania organizowane są wyłącznie w salach o wysokim standardzie, a uczestnicy mają możliwość oceny prowadzącego szkolenie.

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Zamówienia publiczne dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych – zagadnienia praktyczne
  • Prawo pracy w administracji publicznej – zagadnienia praktyczne dla kierownika jednostki
  • Zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
     
design by VENTI