presscom

drukuj

CS IT w Administracji

Centrum Szkoleniowe IT w Administracji organizuje szkolenia dotyczące praktycznych aspektów wykorzystania najnowszych urządzeń IT i oprogramowania w jednostkach administracji publicznej, a także zagadnień z zakresu prawa nowych technologii oraz e-administracji. Wiele z oferowanych szkoleń ma charakter warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem przykładowych rozwiązań sprzętowych i systemowych. Uczestnicy biorą udział w ich konfiguracji, rozwiązują pojawiające się problemy, a także zyskują możliwość testowania sprzętu w swoich jednostkach.

Szkolenia prowadzą najlepsi menedżerowie i specjaliści IT znający specyfikę zarządzania systemami teleinformatycznymi w administracji publicznej. Wyróżniają się doskonałą znajomością prawa oraz niezbędnych norm. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez Centrum Szkoleniowe IT w Administracji otrzymują obszerne materiały szkoleniowe, a wszystkie spotkania odbywają się w salach o najwyższym standardzie.

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji elektronicznej w urzędzie zgodnie z PN/ISO 17799
  • Zabezpieczenie sieci i ochrona informacji w sektorze publicznym z wykorzystaniem urządzeń sieciowych i UTM
  • Bezpieczeństwo sieci opartych na Windows Server w instytucjach publicznych
  • Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
design by VENTI