presscom

drukuj

CS Inwestycje Sektora Publicznego

Centrum Szkoleniowe Inwestycje Sektora Publicznego organizuje szkolenia obejmujące zagadnienia z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji przez jednostki administracji publicznej oraz prawnych aspektów realizacji inwestycji przez prywatnych przedsiębiorców. Tematyka szkoleń obejmuje problemy zgłaszane przez pracowników działów inwestycji oraz działów zamówień publicznych. Dotyczy to bieżących kwestii praktycznych, jak również zmian w przepisach prawa, które mają istotny wpływ na procesy inwestycyjne (m.in. pozwolenia na budowę, zasady zajmowania pasa drogowego, sprawy związane z ochroną środowiska i zabytków, finansowanie i pozyskiwanie funduszy europejskich).

Szkolenia adresowane są do osób zatrudnionych w sektorze publicznym, odpowiedzialnych za inwestycje związane z przebudowami, rozbudowami, remontami lub budową nowych obiektów oraz pracowników firm realizujących publiczne kontrakty.

Centrum Szkoleniowe Inwestycje Sektora Publicznego organizuje zajęcia wyłącznie w salach o najwyższym standardzie, zapewniając uczestnikom niezbędne materiały. Szkoleniowcami są najlepsi w kraju specjaliści, doświadczeni w prowadzeniu tego rodzaju spotkań. Uczestnicy spotkań mogą ich ocenić, wypełniając formularze przygotowane przez organizatora.

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Ochrona zabytków w procesie inwestycyjnym – warsztaty dla administracji publicznej
  • Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi
  • Realizacja obowiązków związanych z utrzymaniem przez administrację publiczną obiektów budowlanych w należytym stanie techniczno-użytkowym
     

 

design by VENTI