presscom

drukuj

CS Informacja Publiczna

Centrum Szkoleniowe Informacja Publiczna organizuje szkolenia dotyczące funkcjonowania prawa nowych technologii w administracji publicznej. Obejmują one tematy z zakresu zarządzania informacją publiczną, udostępniania informacji, gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych w administracji publicznej, jak również tworzenia sieci i zarządzania nimi, odpowiedzialności za zarządzanie informacją czy delegowania obowiązków w tym zakresie. Szkolenia prowadzone są przez specjalistów z zakresu prawa nowych technologii, ekspertów uczestniczących w legislacyjnym procesie stanowienia i nowelizacji tego prawa.

Uczestnicy szkoleń organizowanych przez CS Informacja Publiczna otrzymują obszerne materiały szkoleniowe, mają przeznaczony specjalny czas na zadawanie pytań prowadzącemu, każdorazowo oceniają jakość szkolenia. Osoby prowadzące spotkania szkoleniowe w ramach CS Informacja Publiczna otrzymują najwyższe oceny uczestników, co jest potwierdzeniem nie tylko ich profesjonalizmu i doskonałego przygotowania merytorycznego, ale też umiejętności nawiązania dobrego kontaktu z uczestnikami szkolenia. Wszystkie spotkania organizowane przez Centrum Szkoleniowe Informacja Publiczna odbywają się w salach o najwyższym standardzie.

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Ochrona informacji przetwarzanych w sieciach i systemach teleinformatycznych
  • Ochrona danych osobowych w praktyce – analiza i rozwiązywanie najczęstszych problemów
  • Dostęp do informacji publicznej oraz BIP – sprzeczności, problemy interpretacyjne i orzecznictwo
  • Kontrola, przeglądy i archiwizacja dokumentów niejawnych w kancelarii tajnej
  • Budowa, zabezpieczenie i monitorowanie sieci teleinformatycznych w urzędzie
  • Audyt oprogramowania w administracji publicznej
     

 

design by VENTI