presscom

drukuj

CS Finanse Publiczne

Centrum Szkoleniowe Finanse Publiczne organizuje szkolenia dla pracowników szeroko rozumianego sektora finansów publicznych. Obejmują one problematykę m.in. z zakresu rachunkowości, księgowości, kontroli finansowej, jak również ubezpieczeń społecznych czy dochodów gmin. Szkolenia są przygotowywane w ramach rocznego cyklu pracy księgowych i skarbników, ze szczególnym uwzględnieniem najtrudniejszych dla nich okresów pracy (np. zamknięcie roku) i obowiązków sprawiających najwięcej problemów (inwentaryzacja, bilans, rachunek zysków i strat itd.). Szkolenia obejmują każdorazową zmianę w prawie mającą wpływ na działalność służb finansowo-księgowych jsfp.

Centrum Szkoleniowe Finanse Publiczne współpracuje ze szkoleniowcami , którzy są najlepszym fachowcami w swojej dziedzinie – wśród nich znajdują się doświadczeni księgowi sektora publicznego, pracownicy regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy instytucji kontrolnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także prawnicy specjalizujący się w prawie finansów publicznych.

W ramach każdego szkolenia przewidziany jest czas na pytania i wątpliwości uczestników. Niejednokrotnie zgłaszane przez nich uwagi stają się inspiracją do zaplanowania kolejnych przydatnych w praktyce serii szkoleń.
Szkolenia oferowane przez CS Finanse Publiczne wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym, dobrą organizacją oraz świetnym standardem, co zapewnia uczestnikom komfort i pozwala na pozyskiwanie wiedzy w doskonałych warunkach.

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych
  • Praktyczne problemy inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Procedury kontroli finansowej w jednostce sektora finansów publicznych w praktyce
  • Odpowiedzialność w zakresie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – jak przygotować się do kontroli
     

 

design by VENTI