presscom

drukuj

CS Administracja Publiczna

Centrum Szkoleniowe Administracja Publiczna organizuje szkolenia obejmujące problemy funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej. Tematyka dostępnych szkoleń jest bardzo obszerna, a ich planowanie opiera się na informacjach pochodzących od praktyków – pracowników administracji publicznej, zgłaszających kwestie wywołujące wątpliwości w codziennej pracy. Znajdują się wśród nich (przykładowo) problemy z zakresu oświaty, dróg publicznych, decyzji administracyjnych, opłat adiacenckich, archiwizacji dokumentów w urzędzie, zatrudniania pracowników samorządowych i wiele innych.

Wszystkie szkolenia oferowane przez CS Administracja Publiczna są prowadzone przez sprawdzonych ekspertów z danej dziedziny. Są to osoby nie tyko posiadające doskonałą wiedzę merytoryczną, ale też świetnie przygotowane do konkretnego spotkania i nawiązujące bardzo dobry kontakt z uczestnikami szkoleń. Wyróżnia ich praktyczne podejście do tematu oraz otwartość na pytania uczestników.

Spotkania szkoleniowe organizowane przez CS Administracja Publiczna odbywają się w salach o najwyższym standardzie. Uczestnicy otrzymują obszerne materiały szkoleniowe i każdorazowo mogą przedstawić swoją ocenę szkolenia.

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Wydawanie decyzji administracyjnych – zagadnienia praktyczne
  • Trudne sytuacje w pracy urzędu – jak reagować na skargi, wzburzenie i krytykę
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji – warsztaty dla zaawansowanych
  • Nieprawidłowości w zakresie stosowania prawa pracy w jednostkach sektora finansów
    publicznych – wnioski organów kontroli
  • Organizacja archiwum zakładowego i składnicy akt – porządkowanie, przejmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i ochrona dokumentacji
     

 

design by VENTI