presscom

drukuj

Biblioteka Przetargi Publiczne

W ramach Biblioteki Przetargi Publiczne wydawane są książki poświęcone problematyce zamówień publicznych. Dzięki praktycznemu podejściu do tematów publikacje te stanowią istotną pomoc w pracy podmiotów uczestniczących w procesie udzielania zamówienia publicznego. Kierowane są zarówno do zamawiających, jak i wykonawców, a także do wszystkich osób zainteresowanych tematyką z tego zakresu.

Wszystkie książki z Biblioteki Przetargi Publiczne

Przykładowe publikacje:

„Przewodnik po zamówieniach publicznych
Autorka jako doświadczony trener i konsultant na co dzień spotyka się z uczestnikami postępowań przetargowych, doskonale więc zna problemy, z jakimi najczęściej borykają się zamawiający i wykonawcy. Dzięki temu powstało użyteczne opracowanie, które krok po kroku przeprowadza czytelników przez gąszcz przepisów i zawiłości proceduralnych dotyczących zamówień publicznych. Niekonwencjonalne podejście do tematu i poczucie humoru autorki sprawiają, że książkę czyta się z przyjemnością, a zawarte w niej porady zapadają w pamięć. Przewodnik stanowi obowiązkową pozycję dla wszystkich zamawiających i wykonawców.

Autor: Halina Olszowska

 

„Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach
Publikacja stanowi, dla osób udzielających zamówień publicznych, pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, tak aby uniknęły zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych i odpowiedzialności z tego tytułu. W opracowaniu poruszone zostały m.in. takie zagadnienia, jak: odpowiedzialność za zaniedbanie lub niewypełnienie obowiązków dotyczących zamówień publicznych, konsekwencje niewłaściwej decyzji o unieważnieniu postępowania, skutki nieprawidłowo zinterpretowanej przesłanki wyboru trybu. Ponadto w publikacji: odpowiedzi na trzynaście najtrudniejszych pytań w zakresie odpowiedzialności podmiotowej i przedmiotowej i analiza kluczowych przykładów naruszeń.

Autorzy: Małgorzata Filipek, Eliza Grabowska-Szweicer, Katarzyna Jachowska, Grzegorz Mazurek, Magdalena Michałowska, Krzysztof Puchacz

„Korekty finansowe za naruszenie prawa zamówień publicznych w projektach unijnych

W publikacji omówiono postępowanie administracyjne, w wyniku którego wydawana jest decyzja o zwrocie środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur. Autorzy przedstawiają kolejne etapy tego działania, od jego wszczęcia przez postępowanie dowodowe aż po wydanie decyzji. W książce skomentowano też wytyczne KE wraz z zalecanymi wartościami korekty oraz przedstawiono przykłady ustalania wartości korekty finansowej. Dzięki książce czytelnicy dowiedzą się, kto i na jakich zasadach może wydać decyzję o zwrocie dofinansowania. Poznają też metody ochrony prawnej beneficjentów w postępowaniu administracyjnym, a także na drodze postępowania sadowego.

Autorzy: Grzegorz Karwatowicz, Agnieszka Zawiślańska


Seria Tryby udzielania zamówień publicznych”
Ta 8-tomowa seria książek stanowi najobszerniejsze na rynku opracowanie dotyczące udzielania zamówień publicznych. Jej autorzy szczegółowo opisali zasady postępowań w ramach poszczególnych trybów oraz przedstawili obowiązki i uprawnienia zamawiających i wykonawców. Serię opracowali najlepsi w Polsce eksperci z dziedziny zamówień publicznych, którzy od lat biorą udział w procedurach przetargowych. Publikacja została wzbogacona wzorami pism przydatnych w prowadzonych postępowaniach oraz płytą CD z ich edytowalnymi wersjami.

Autorzy: Robert Bartkowski, Zbigniew Leszczyński, Urszula Lisiecka, Przemysław Lisiecki; Adam Wiktorowski, Marek Koleśnikow, Ewa Marcjoniak, Jerzy Wysocki, Ewa Wiktorowska, Magdalena Michałowska, Elżbieta Sobczuk

„Zastosowanie prawa cywilnego w zamówieniach publicznych
W opracowaniu przejrzyście i szczegółowo wyjaśniono zasady składania oświadczenia woli w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej oraz podstawowe instytucje szeroko pojętego prawa cywilnego (takie jak: ciężar dowodu, kary umowne, solidarna odpowiedzialność, należyta staranność). Autorzy wskazali różnice między często mylonymi instytucjami rękojmi i gwarancji oraz przedstawili warunki skutecznego ustanowienia pełnomocnictwa. Wyjaśnili także, jak poprawnie stosować przepisy kodeksu postępowania cywilnego w odniesieniu do środków ochrony prawnej. Publikację wzbogacają liczne przykłady i wskazówki dla obu stron postępowania o zamówienie. Książka jest praktycznym poradnikiem, pomocnym dla stron postępowania w rozstrzyganiu problemów, których nie reguluje prawo zamówień publicznych. Przejrzysty układ treści, a także zawarte w publikacji indeks przedmiotowy oraz wykazy orzecznictwa i omówionych przepisów ułatwiają poruszanie się po prezentowanych zagadnieniach.

Autorzy: Eliza Grabowska-Szweice, Marcin Meducki

„Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz”

Publikacja stanowi komentarz do ustawy o koncesji, która zastąpiła obowiązujące od 2004 roku przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych i uregulowała instytucję koncesji na usługi. Autor szczegółowo omawia kolejne artykuły ustawy, wskazując na kwestie, które mogą sprawić problemy instytucjom zamierzającym udzielić koncesji. Z uwagi na podobieństwo zasad zawierania umowy koncesji do procedur udzielania zamówień publicznych komentarz opiera się na literaturze i orzecznictwie z tego zakresu, dotyczących takich kwestii, jak: ogłaszanie koncesji, składanie wniosków, ofert, badanie i ocena ofert. Komentarz zawiera wzory dokumentów oraz płytę CD z ich edytowalnymi wersjami.

Autor: Grzegorz Mazurek

design by VENTI