presscom

drukuj

Biblioteka Ochrona Zdrowia

W ramach Biblioteki Ochrona Zdrowia ukazują się książki adresowane do kadry kierowniczej oraz pracowników administracyjnych placówek medycznych. Opracowania w praktyczny sposób przybliżają najważniejsze prawne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych, dotyczące m. in. kontraktów z NFZ, odszkodowań za błędy w sztuce czy archiwizacji dokumentacji medycznej.

Wszystkie książki z Biblioteki Ochrona Zdrowia

Przykładowe publikacje:

„Zatrudnianie, czas pracy i wynagradzanie w podmiotach leczniczych

Praktyczny przewodnik porządkuje wiedzę niezbędną do prawidłowego stosowania przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków wobec personelu medycznego. Szczegółowo omówiono w nim specyfikę zatrudnienia w publicznych i prywatnych podmiotach leczniczych, w tym formy i zasady zatrudnienia lekarzy, pielęgniarek i kierowników. Przeanalizowano kwestię wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych w poszczególnych jednostkach uprawnionych do wykonywania działalności leczniczej. Omówione zostały także wytyczne dotyczące czasu pracy, wyjaśniając zasady rozliczania m.in. godzin nadliczbowych oraz pracy w nocy i w dniach wolnych. Książkę wzbogacono o liczne przykłady oraz wzory wniosków, umów, regulaminów i innych dokumentów, które zostały zamieszczone również w edytowalnej wersji na płycie CD.

Autor: Krzysztof Sprutta

„Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego

W opracowaniu wyjaśniono wątpliwości dotyczące wszystkich rodzajów odpowiedzialności, w tym karnej i cywilnej. Autorka wskazuje, kto odpowiada za zdarzenie medyczne, jaki jest zakres odpowiedzialności kierownika, jaki podmiotu leczniczego jako pracodawcy i lekarza jako pracownika. Tłumaczy, czy podmiot leczniczy może odpowiadać za działania lekarza podjęte w ramach prywatnej praktyki, ale na terenie tego podmiotu. Ponadto omawia najistotniejsze zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, w tym obowiązki ubezpieczeniowe, informacyjne lub wynikające z ustawy o prawach pacjenta. W książce przywołano wiele wyroków sądowych dotyczących zdarzeń medycznych. Zawarto w niej także wzory pism pomocne w przygotowaniu własnych dokumentów.

Autor: Małgorzata Grego-Hoffmann

design by VENTI