presscom

drukuj

Biblioteka Kadry i Płace w Administracji

W ramach Biblioteki wydawane są książki dotyczące w szczególności prawa pracy i ustawy o pracownikach samorządowych. Publikacje kierowane są do osób zatrudnionych w działach kadr i wynagrodzeń jednostek sektora finansów pubicznych. Dzięki praktycznej formie opracowania pomagają w prawidłowym stosowaniu prawa w zakresie świadczeń pracowniczych, prowadzenia dokumentacji osobowej i wynagrodzeń, rozliczania i odprowadzania składek oraz realizowania obowiązków podatkowych.

Wszystkie książki z Biblioteki Kadry i Płace w Administarcji

Przykładowe publikacje:

„Uprawnienia rodzicielskie pracowników
W książce przedstawiono wpływ uprawnień rodzicielskich na organizację, planowanie i rozliczanie czasu pracy. Szczegółowo opisano zasady udzielania, wymiary i charakter podstawowych i dodatkowych urlopów macierzyńskich oraz nowo wprowadzonych urlopów rodzicielskich, które łącznie umożliwiają rodzicom przebywanie na urlopie przez rok. Dużym atutem opracowania są praktyczne przykłady. Czytelnik dowie się między innymi, jak prawidłowo obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego i pozostałych świadczeń pieniężnych, a także pozna zasady obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla osób na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłek macierzyński.

Autorzy: Łukasz Paroń, Krzysztof Sprutta

„Czas pracy w jednostkach sektora publicznego
W książce do minimum ograniczono rozważania teoretyczne, koncentrując się na wyjaśnieniu przepisów kodeksu pracy i ustaw regulujących czas pracy dla określonych grup zawodowych. Przeanalizowano kluczowe zagadnienia z zakresu czasu pracy – jego rozkład, wymiar i normy – oraz kwestie dotyczące dni wolnych od pracy, okresów odpoczynku, doby pracowniczej i tygodnia rozliczeniowego. Książka zawiera przydatne wzory dokumentów: regulamin pracy, listę obecności, polecenie pracy w godzinach nadliczbowych i wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny.

Autorzy: Marcin Wilski, Łukasz Paroń

„Wypowiedzenie stosunku pracy
W opracowaniu przedstawiono formę i treść wypowiedzenia, zarówno definitywnego, jak i zmieniającego. Szczegółowo omówiono sytuacje uzasadniające wypowiedzenie. Czytelnicy dowiedzą się, jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z nieuzasadnionym bądź naruszającym przepisy wypowiedzeniem i kiedy może on odmówić zgody na nowe warunki pracy lub płacy. Zaprezentowane w książce zagadnienia autor zilustrował licznymi przykładami, najczęściej zaczerpniętymi z orzecznictwa sądowego.

Autor: Andrzej Drozd

„Ochrona danych osobowych w działach kadr. Odpowiedzi na 340 najtrudniejszych pytań
W książce, w praktycznej formie pytań i odpowiedzi wyjaśniono zasady ochrony danych osobowych, m.in. w ramach: rekrutacji, zatrudniania, współpracy na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło czy prowadzenia korespondencji. Ponadto dokładnie omówiono obowiązki dotyczące dokumentacji przetwarzania danych osobowych i rejestracji ich zbiorów oraz zagadnień odpowiedzialności za niezgodne z prawem przetwarzanie danych. Czytelnicy dowiedzą się też, jak przygotować się do kontroli GIODO i co zrobić, gdy nie zgadzają się z jej wynikiem.

Autorzy: Michał Kluska, Grzegorz Wanio

 

„Egzekucyjne i nieegzekucyjne potrącenia z wynagrodzeń
Książka szczegółowo omawia zagadnienia związane z potrąceniami ze świadczeń pracowniczych, takich jak wynagrodzenie za pracę, odprawy i nagrody, oraz potrąceniami ze świadczeń ubezpieczenia społecznego i świadczeń wypłacanych z tytułu umów cywilnoprawnych. Autorzy wyjaśniają różnice między potrąceniem na gruncie kodeksu cywilnego i kodeksu pracy oraz tłumaczą, jakie są formalne warunki potrąceń i co grozi pracodawcom nieprawidłowo wykonującym obowiązki w tym zakresie. Wiele uwagi poświęcono zbiegowi egzekucji oraz kwestii depozytu potrącanych kwot. Do książki dołączona jest płyta CD, zawierająca edytowalne wersje formularzy oraz tabelę, ułatwiającą ustalanie zakresu zajęcia.

Autorzy: Agata Matusiak-Wojnicz, Przemysław Wojnicz

design by VENTI