presscom

drukuj

Biblioteka Inwestycje Sektora Publicznego

W ramach biblioteki ukazują się książki adresowane do inwestorów i wykonawców. Najlepsi autorzy opisują zagadnienia związane z przygotowaniem inwestycji i uzyskaniem wszystkich potrzebnych pozwoleń. Pomagają uniknąć najczęstszych problemów przy realizacji przedsięwzięć. W publikacjach zawarte są również informacje na temat sprawdzonych rozwiązań technologicznych.

Wszystkie książki z Biblioteki Inwestycje Sektora Publicznego

Przykładowe publikacje:

„Utrzymanie budynków administracji publicznej w należytym stanie techniczno-użytkowym
W książce przedstawiono m.in.  jak prawidłowo podpisać, realizować i zmienić umowę zarządu i kto w imieniu właściciela obiektu ma do tego prawo. Wyjaśniono z jaką częstotliwością należy przeprowadzać obowiązkowe kontrole siedziby urzędu administracji publicznej. Przedstawiono także zadania zarządcy w zakresie konserwacji elementów budynku. Czytelnik dowie się, jak zgodnie z prawem przeprowadzić remont, przebudowę lub zmianę dotychczasowego przeznaczenia obiektu, również w trakcie jego użytkowania, nie ryzykując przy tym samowoli budowlanej. Na dołączonej płycie CD znajdują się wzory najważniejszych dokumentów związanych z zarządzaniem obiektami administracji publicznej.

Autor: Bartłomiej Latos

„Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Praktyczny przewodnik, dzięki któremu każdy inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy i kierownik robót pozna swoje prawa i obowiązki na poszczególnych etapach procesu budowlanego. Autorka opisuje podstawowe zadania inwestora: zorganizowanie procesu budowlanego oraz wybór projektanta i wykonawcy. Informuje, w jakich sytuacjach można odstąpić od przepisów budowlanych, i wymienia obiekty, które nie wymagają zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia na budowę. Przedstawia obowiązki i zasady dotyczące etapu realizacji obiektu budowlanego, a także wyjaśnia, kiedy budowę można uznać za zakończoną i w jakich okolicznościach wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Autor: Dorota Dorska-Havaris

„Przewodnik po procesie inwestycyjnym w obiektach zabytkowych
W książce wyjaśniono, kiedy można zastosować odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych lub wykreślić zabytki z rejestru. Autorka podpowiada, jakie prawa maja właściciele zabytków. Opisuje przebieg kontroli i konsekwencje wykonywania prac bez pozwolenia. Wyjaśnia także problematyczne kwestie dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenów zabytkowych oraz prowadzenia badan archeologicznych. Całość opatrzona jest praktycznymi wskazówkami na temat ogólnych zasad stosowania technologii i materiałów przy konserwacji zabytków nieruchomych. Dodatkowym atutem przewodnika jest jego przystępność i lekka forma. Autorka nie koncentruje sie na wyliczaniu paragrafów i artykułów, ale na rzeczywistych problemach i najprostszych sposobach ich rozwiązania.

Autor: Małgorzata Gmiter

design by VENTI