presscom

drukuj

ABI EXPERT

Prawne i techniczne aspekty ochrony danych i informacji.

„ABI EXPERT” to kwartalnik poświęcony problematyce ochrony danych osobowych oraz prawnym i praktycznym zagadnieniom administrowania informacjami. Pismo jest przeznaczone dla administratorów bezpieczeństwa informacji (w niedalekiej przyszłości inspektorów ochrony danych), a także osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych, nadzór nad ich przetwarzaniem i zabezpieczaniem.

Kwartalnik ma charakter ekspercki, ale poruszane na jego łamach zagadnienia są prezentowane w przystępny sposób i dotyczą praktyki stosowania przepisów oraz technicznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych.

www.abi-expert.pl

design by VENTI